Lịch công tác tuần 18/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 18 THÁNG 4 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     23.4.12
Phượng
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Lựu,


3        24.4.12
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Phượng
Thuân( bù7)

4        25.4.12
Trang
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phương

Phượng(bù7)


5        26.4.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Trang
Phương
6         27.4.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Thuân

Phương
7        28.4.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu, Phương
Trang, Hoa

CN      29.4.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng, Thuân
Trang, Hoa


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3

- Hoa lấy danh sách tẩy giun tại trường cấp I (liên hệ gặp Cô Hà)

- 14h30. 24/4  Lựu  tham dự lễ ra mắt CLB phát hiện lao sớm,
tại HT  UBND xã

4
25/4 KiÓm kª thñ thuèc Bamako + CT ( Trang giao Hoa)

5
Làm việc bình thường

6
27/4 Trang kh¸m B¶o hiÓm , Tiêm AT2 HS CAP2

7


Cn TRƯỞNG TRAM Y TẾ                                  NGƯỜI LÊN LỊCH

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: