Đại hội đại biểu Nông dân xã Hải Trạch

Ngày 26 tháng 5 năm 2012, tại hội trường UBND xã Hội nông dân xã Hải Trạch tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2017 . Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện thường trực Hội nông dân Huyện Bố Trạch, đại diện Đảng Ủy, HĐND,  UBND, UBMTTQVN xã, Đại diện đồn 192, TYT xã, lảnh đạo các thôn cùng 152 đại biểu đại diện cho các chi hội nông dân ở 7 thôn tham dự. Sau 1 buổi làm việc theo quy trình, thể hiện dân chủ Đại hội đã bầu ra 13 vị Ban chấp hành Hội nông dân mới nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Sau đây một số hình ảnh và Video tại Đại hội: Không có nhận xét nào: