Hải Trạch triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2012

- Thực hiện công văn số 390/SYT-DS ngày 27/3/2012 của Sở Y Tế Quảng bình về việc hướng dẫn triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS?KHHGĐ năm 2012.
- Thực hiện hướng dẫn số 19/HD-BCĐCD ngày 10/4/2012 của Ban chỉ đạo chiến dịch dân số Huyện tổ chức thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2012
- Thực hiện kế hoạch số 01/KH-DSKHHGĐ ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ban DS/KHHGĐ xã Hải Trạch

Ngày hôm nay 9/5/2012 tại TYT Hải Trạch TTDSKHHGĐ và TTYTDP Huyện Bố Trạch tổ chức Khám thai, khám phụ khoa, soi tươi, khám sức khỏe cho các cặp vợ chồng mang thai và chuẩn bị kết hôn, xết nghiệm viêm gan B cho các cặp vợ chồng mang thai và chuẩn bị kết hôn.
Sau đây một số hình ảnh ghi được tại TYT Hải Trạch:


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: