Lịch công tác tuần 20/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 20 THÁNG 5 NĂM 2012

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 20 THÁNG 5 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     7.5.12
Phượng
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Lựu Trang

3        8.5.12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Trang

Phượng
Thuân( bt7)

4       9.5.12
Thuân
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
L ựu
Trang
Phượng( bt7)

5       10.5.12
Lựu
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Thuân            Trang (bù30.4)
6        11.5.12
Phượng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng


Lựụ
Thuân (bù1.5)
7        12.5.12
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Trang

Phượng Hoa
Thuan
CN      13.5.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Trang Hoa
L ựu


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
- S: Hoa , Trang Kiểm tra thuốc chương trình mới nhận
- C: Hoa , Lựu Kiểm nhập thuốc mới nhận về

4
9.5.12 Đoàn KHHGD  Huyện triển khai đề án 52
Lực lượng CTV DSKHHGĐ 
5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường

7


Cn
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: