Lịch công tác tuần 22/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 22 THÁNG  5 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     21.5.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Lựu  Trang
3        22.5.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang

C. Thuân, Phượng

4       23.5.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Lựu


5       24.5.12
Trang
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phượng
Thuân( bt7)
6       25.5.12
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng Phương
Trang

7       26.5.12
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phương,Lựu   Phượng,Hoa
CN     27.5.12
Lựu
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Thuân Hoa     Phương TrangCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM


2
Làm việc bình thường
Họp YTTB
3
Làm việc bình thường
S. PYT về làm việc về 10 chuẩn quốc gia

4
Làm việc bình thường
Bs Thuân, NHS Phương, YT Hiền
Tập huấn DD. tại TTYTDP
5
Làm việc bình thường


6
Làm việc bình thường
Bs Thuân họp tại Huyện
C. Làm việc với UBND theo 10 chuẩn

7
7h Họp CTV Dinh dưỡng

CN
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: