Lịch công tác tuần 23/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 23 THÁNG 5 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     28.5.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phượng  Phương
L ựu


3       29.5.12
Trang
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phương

Phượng

Thuân(bt7)
4       30.5.12
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Lựu
Phương
Trang

Phượng(bcn)
5         31.5.12
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng
Phương
Trang(t7)
6        1.6.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang7        2.6.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu,Hoa
Trang, Phương
CN     3.6.12
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phương
Phượng, Thuân

Lựu,Hoa

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

Ghi chú
2
28.5.12 Khám da liêu +mắt

3
Làm việc bình thường

4
Làm việc bình thường

5
Làm việc bình thường

6
Cân trẻ +uống VTMA YTTB +CB Trạm

7


Cn

Không có nhận xét nào: