Video tư liệu về làng

Rất tình cờ có người gửi cho BBT đường line xem đoạn video do Nhật Bản sản xuất ghi lại hình ảnh chiến tranh Việt Nam năm 1968 . Trong video có hình ảnh của làng nhất là ngầm cầu Lý Hòa và hình ảnh những người con Làng Lý Hòa đang khai thông ngầm cầu Lý Hòa do bom đạn giặc Mỹ phá tàn phá hòng chia cắt sự chi viện của Miền Bắc với chiến trường Miền nam ...trong cuộc chiến tranh chống Mỹ giải phóng dân tộc.

 Tiện đây giới thiệu để mọi người cùng xem để biết được khí thế hào hùng của một thời thế hệ Ông Cha đi trước đã không tiếc máu xương, không quản ngại khó khăn gian khổ  chiến đấu bảo vệ và giải phóng dân tộc.

Liên hệ với Admin

2 nhận xét:

Hồ Nôốc nói...

trong phần cuối của vi déo có bài hát(vùng lên)ở ngầm cầu LÝ Hòa có học sinh lớp 3-4 chúng tôi chuyển đá làm ngầm cầu cùng bà Déc mẹ của nguyễn minh Sẹo.có Hồ Nôốc và thằng Doãn Bư,thằng Hòa Dụy cùng nhiều bạn bè học sinh và thanh niên xung phong từ miền Bắc.ngày ấy là 3 ngày ngừng bắn ở miền Bắc nên chúng ta có cơ hội để sữa chữa cầu đường.thầy giáo đã thông báo cho học sinh(ngày chiến dịch có phóng viên nhà báo của Nhật Bản về quay phim, nên đúng 5h sáng chúng tôi đã tập trung địa điểm ngầm cầu để san lấp sữa chữa thông đương cho xe qua.

https://www.lyhoa.vn/ nói...

Anh Nôốc nói chưa đúng vì nhiều người nói bà ấy tên là Phan Thị Chầm ( Mệ Xèng )ở thôn Trung Hòa có con trai là Hồ Ái Thanh, Cháu là Hồ Phúc, Hồ Lê Thủy