Hội nghị tiếp xúc cử tri

Sáng nay ngày 6 tháng 6 năm 2012, Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện Bố Trạch (tổ bầu cử số 10) khóa XVII tổ chức tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Hải Trạch trước kỳ họp lần thứ 4.Tham dự  Hội nghị có các vị đại diện HĐND Huyện Bố Trạch, các đ/c đại diện Đảng Ủy, UBND, UBMT và các vị hội đồng nhân xã, cùng gần 200 đại biểu đại diện cho cử tri 3 xã Hải Trạch , Đức Trạch và Đồng Trạch.


Sau đây một số hình ảnh tại buổi lể:Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: