Lịch công tác tuần 24/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                              ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  24 THÁNG 6 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     4.6.12
Phương
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Phương

Trang

Phượng
3      5.6.12
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phượng

Phương

4      6.6.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Thuân
Phương(bcn)

5      7.6.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phương
Lựu         
Thuân (B7)   
6      8.6.12
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phương Trang
Phượng        
C.Phương(b23.5)

7       9.6.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Phượng   hoa, Thuân
CN    10.6.12
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng ,Lựu       Hoa Phương
Thứ
Ngày

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM


   Ghi chú
2
Lựu Khám BH

3
Trang KhámBH

4
Trang Khám BH

5
Làm việc bình thường

6
Lựu Khám BH
Họp BCSSK
7


Cn
Không có nhận xét nào: