Lịch công tác tuần 26/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 26  THÁNG 6 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      18.6.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương

Phương
Thuân,Lựu

3        19.6.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Trang,Phượng
c.Thuân( b22.5)
4        20.6.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương.Trang(bt7)
Lựu (b12.6)

5         21.6.12
Lựu
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Thuân Phương
( bù9.6)
6        22.6.12
Phượng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Lựu Thuân (bt7)
Phương( bt7)

7         23.6.12
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Lựu
Hoa Thuân
CN      24.6.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang Thuân
Hoa Phượng

Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường
Lưu ý ghi chép các sổ Truyền thông, Huy động cộng đồng
3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường
7


CN

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: