Lịch trực tuần 31/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 31   THÁNG 7  NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực

2     23.7.12
Phương
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phượng,trang
3      24.7.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phương
4       25.7.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Thuân,Phương    (bt7)
5       26.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phong Phương
Phượng Thuân    (bcn)
6      27.7.12
Phương
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương  
Trang
7       28.7.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Phương,Trang Phượng,Hoa
CN    29.7.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Thuân,Phong Phương,Hoa
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
S. Bs Thuân làm vệc với TTVSPD Huyện

3
Chương trình HIV  Tỉnh giám sát tại TYT
4
Trang Nộp BC
5
Làm việc bình thường
6
Phong Nhận Bàn Giao Sổ Sách +vào M,T,HA
7


CN

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: