Lịch tuần 30/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 30  THÁNG 7 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực
2       16.7.12
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
3.        17.7.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Lựu,Phương(BT7)
4        18.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương
Phưọng
Lựu (bt7)
Thuân (bù CN)
5       19.7.12
Phương
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang
Phượng(bù CN)
6        20.7.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phương
7        21.7.12
Phượng
Thuân
Thuân
Phượng
Thuân, Hoa
Trang
CN      22.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Phương
Hoa
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
TC+KhT(Lựu XN,Trà phụ khám thai Phương Phụ TC)
Lưu ý ghi chép các sổ Truyền thông, Huy động cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích, kế hoạch  truyền thông
- Lựu nghỉ phép từ 19/7 - 10/8
3
Khám sàng lọc bệnh tim mạch
Trang Khám BH
4
Trang Khám BH
5
Làm việc bình thường
6
Trang Khám BH
7
CN


Không có nhận xét nào: