Lịch công tác tuần 34/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 34 THÁNG 8   NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực

2     13.8.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng
Phương Trang     Phong
3      14.8.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phong Phương
Lựu
4       15.8.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phong
Thuân, Lựu Cb.CN)
5       16.8.12
Trang
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Trang

6      17.8.12
Phương
Trang
   Lựu
Lựu
Lựu
Phương
Thuân, Trang Phượng(bt) Phong( btet)
7       18.8.12
Lựu
Phương
Lựu
Lựu
Lựu
Phượng
Phương Thuân Hoa,Phong,Trang
CN    19.8..12
Phượng
Lựu
Lựu


Phong
Lựu,Phương,Hoa Trang, Thuân
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
 Làm việc bình thường

3
Trang khám BH , Phượng M,T,HA

4
Phương Cập nhật sổ trẻ < 6T ,Phượng

5
Phương,Phong KhT+ Phượng,Trà,Phương TC

6
Thuân,KhámBH
bs thuân nghỉ phép
7
NghỉLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: