Lịch công tác tuần 35/2012

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  35  THÁNG 8 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     20.8.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương

Phượng, Phong
Lựu
3       21.8.12
Phương
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phương4        22.8.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng Phong 
Phương,Trang (bcn)
5        23.8.12
Phượng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phong Phương
Lựu

6        24.8.12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Phượng


7         25.8.12
Phương
Lựu
Thuân


Phương Phượng
Trang,Lựu
Phong,Hoa
CN      26.8.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Phương,Hoa
Phong,PhượngCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú

2
21.8Lựu+5YTTB +2D6S+1CBUB TH Phong
- Thông báo cho b/n tiểu đường khám sàng lọc đợt trước ngày 24/8 đến TYT để CK Huyện xét nghiệm lại
- Vào sổ các chương trình, kế hoạch
3
Phong làm bc +sổ khám thai
4

5
Phượng làm bc +sổ TC
6
Khám sàng lọc tiểu đường
7
Nghỉ
CN
Nghỉ

Bs Thuân nghỉ phép từ ngày 17/8/2012 đến  hết ngày 7/9/2012. Giải quyết công việc liên quan chuyên môn Y Sỹ Lựu điều hành.
 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: