Phụ nữ Hải Trạch sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng nay ngày 8 tháng 8 năm 2012 , Hội phụ nữ xã Hải Trạch tiến hành hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2012 tại hội trường UBND xã Hải Trạch. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c thay mặt Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng với gần 100 đại biểu  phụ nữ đại diện cho phụ nữ các chi hội thôn. cũng có mặt

Sau dây là hình ảnh và video do Minh Nam cán bộ VHTT xã thực hiện:
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: