Lịch công tác tuần 44/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH                            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  44 THÁNG 10 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     22.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Phượng Thuân    Phương
3        23.10.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu
4          24.10.12
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng Phương
Thuân
5          25.10.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phương Phong
Phương Lựu bt7

6         26.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phong Phương
Phượng
7         27.10.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu        Phương  Hoa Phương
CN    28.10.12
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Thuân Hoa Phượng Phong


Thứ
Ngày
 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
Làm việc bình thường 
Tập trung rà soát lại chuyên môn theo 10 chuẩn 
3
Phương Cập nhật Thu chi ,Phượng vào sổ VNNB
4
Phong Làm Sổ Với Dược chuẩn bị kiểm kê
5
 Làm việc bình thường 
6
Kiểm kê thuốc ba Ma Ko Thuốc CT

- Các sổ sách giấy tờ cần ký Trưởng Trạm tập trung nộp gấp ngày thứ 4
- 14hThứ 5 ngày 25/10 Họp TYT và YTTB  Chấm điểm thử theo 10 chuẩn (Tập trung toàn TYT và YTTB)

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: