Một số biểu mẫu dành cho dược

Chú ý vì văn bản dùng font chữ .VnTime nên phải tải về mới sử dụng được.
- Phiếu xuất kho thuốc hướng thần
- Phiếu lĩnh thuốc hướng thần
- Dự trù mua thuốc hướng thần
- Biên bản kiểm nhập thuốc

- Biên bản hủy thuốc
- Báo cáo thuốc hướng thần và tiền chất
- Quy chế kê đơn thuốc
- Phụ lục 1
- Phụ lục 2
- Phụ lục 3
- Phụ lục 4
- Phụ lục 5
- Phụ lục 6, 7


Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.