Lịch công tác tuần 47/3012


  PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH  PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 47 THÁNG 11 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
12.11.12
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phương,
Phượng,Lựu
3
13.11.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phương
Phong
Trang
4
14.11.12
Thuân
Phượng
Thuân
Trang
Thuân
Phượng
Phương
Lựu,Phượng NB 7/11 S
5
15.11.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phong
Thuân
6
16.11.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phương
7
17.11.12
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phương,Thuân,Hoa,Lựu, Phượng.
CN
18.11.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Trang,Thuân, Hoa,Phương, Phong.
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2


3
Kiểm kê quầy Bamaco,Phượng lên KHTC

4
Phong lên KH Khám thai

5
Phương làm sổ KHHGĐ

6
TC+Khám thai(Phong,Phương,Hoài khám thai+Phượng,Hiền,Thảo TC)Lựu XN


* Lưu ý: Nội dung kiểm tra lại các chỉ tiêu kế hoạch liên quan chuyên môn đã được PYT nhắc nhở đề nghị cán bộ và nhân viên nghiêm túc thực hiện.
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: