Lịch công tác tuần 49/2012PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH   PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 49 THÁNG 11 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
26.11
Phượng

Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương
Trang
3
27.11
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phong
Phượng
Thuân (Bt7)
4
28.11
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phương
Trang
Phong
5
29.11
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phong
Lựu
Phương NB
6
30.11
Phượng
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phong
Phương
Thuân
TrangNB
7
1.12
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phương
Thuân,Hoa
Phong,Trang
CN
2.12
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phượng,Hoa
Thuân,Lựu
Phương
Thứ
Ngày

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
(Dsố KHHGĐ)-Chiến dịch vùng ven biển.

3


4


5
Phượng nhận vaccin viêm màng não mô cầu

6
Uống VTM A 8 Thôn

7
Tiêm màng não mô cầu

CNLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: