Lý Hòa - Rộn ràng Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư


Sau khi tiến hành tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân ở cụm dân cư thôn Ngoại Hòa, Trung Hòa và Thượng Hòa ở nhà văn hóa thôn Ngoại hòa thì ngày 17 và 18/11 các thôn còn lại tổ chức tiếp ngày  hội đoàn kết toàn dân ở cụm dân cư . Thôn Nội Hòa và Nội Hải tổ chức chung các thôn còn lại tổ chức riêng. 
Điểm nổi bật trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” làng Lý Hòa đã thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Năm 2012 cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, bà con  Lý Hòa đã tích cực giúp nhau bằng tiền mặt, vật liệu xây dựng, ngày công lao động xóa nhà tạm và hỗ trợ học sinh nghèo . Huy động hàng trăm công lao động trong nhân dân tham gia làm đường giao thông liên thôn, trường học, Hưởng ứng các cuộc vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Ngày vì người nghèo", Quỹ phòng chống thiên tai... Nhờ thực hiện tốt các phong trào, đời sống của nhân dân trong xã đã từng bước được cải thiện và nâng cao. Đến nay Theo số liệu thống kê của UBMT xã về số hộ đạt gia đình văn hóa, gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu năm 2012 và số hộ đạt danh hiệu 3 năm gia đình văn hóa liên tục như sau::
Toàn  xã có 2 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến năm 2012 (Thôn Ngoại Hòa và trung Hòa)
Tổng số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2012 : 1507/1973 đạt tỷ lệ 76%
Tổng số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2010 - 2012 : 1149 hộ 
Tổng số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2012: 106 hộ
Sau đây một số hình ảnh và video của ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở các thôn
* Thôn Nội Hòa & Nội Hải


Đải biểu tham dự


Bí thyw chi bộ Nội Hải

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

* Thôn Tân Lý
Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào
Bí thư thôn Tân LýĐại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào


Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào

Đại diện ban ngành kí cam kết hưởng ứng phong trào* Thôn Quốc Lộ IA
Bí thư thôn QL IA

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: