Lịch công tác tuần 52


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
                                                               
LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 52  THÁNG 12 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    17.12.12
Trang
Lựu
Thuân
Trang
Thuân
Phong


3       18.12.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phương


4      19.12.12
Thuân
Phương
Thuân
Trang
Thuân
Phong Phương
Lựu
Trang

5       20.12.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phương Phong
Thuân
Phượmg B7
6      21.12.12
Phượmg
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Trang Phong
Phương
Lựu B7

7      22.12.12
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phương
Thuân, Lựu
Phong,Hoa
CN   23.12.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phong, Thuân
Phương,Hoa
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
TCMR, Khám thai định kỳ
14h  thứ 3 ngày 18/12 
Sở Y tế Phúc tra


3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường


Không có nhận xét nào: