Thư ngỏ


Làng quê Lý Hòa là đất văn hiến lịch sử để lại nhiều dấu tích đã bị thời gian và chiến tranh bào mòn hủy hoại, cơ bản ban đầu mới khôi phục được một số  di tích lớn như Đình, Chùa, Miệu Long vương... nhưng còn nhiều di tích khác đang còn chưa thể khôi phục được như đền thờ cá ông, đền khai khoa...đặc biệt có nghè thờ Bà Thiên Y A Na hay bà Chúa Ngọc, người Chiêm Thành (gọi tắt là người Chiêm hay Chăm), gọi là nữ thần Poh Nagar (hay Pô Ino Nogar), tuy chỉ là một vị thần theo truyền thuyết, nhưng đã được cư dân Việt và Chăm thờ phụng, và đã được nhà Nguyễn xếp vào bậc thượng đẳng thần.. Nghè thờ ấy đang ở thôn Trung Hòa.

Hiện nay Thôn Trung Hòa có chủ tương xây dựng lại nghè thờ Bà Thiên Y A Na.
Vì kinh phí thôn có hạn nên Cán bộ thôn kêu gọi con em Lý Hòa trong và ngoài nước hổ thợ thêm kinh phí để xây dựng khôi phục lại nghè Bà.
Mọi Chi tiết xin liên hệ với Trưởng thôn Trung Hòa: Nguyễn Văn Hạnh.
Số điện thoại DĐ: 0972108805 ; NR : 0523640032

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: