Hội Con Em Lý Hòa Tại Hàn Quốc

THÔNG BÁO 
NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỒI HƯƠNG 
Những hội viên có tên sau đây gửi số điện thoại của mình cho hội trưởng (...82 10 5828 5820 ) để được thông tin cụ thể về việc nhận tiền hỗ trợ hồi hương
1- Tuấn Anh - Thượng hòa 
2- Cu Kiệm - Trung hòa 
3 - Ot Thống - Nội hòa 
4 - Ngược Long - Thượng hòa
5 - Tám Mai - QL 1A ( Rể Làng )

Hai trường hợp : Tân ( QL1A) và Thoại ( Ngoại hòa ) " lọt lưới '' sang năm !
Các trường hợp sinh con đang chờ chế độ xin vui lòng đến nửa đầu năm tới do kinh phí ưu tiên cho những người bị bắt về nước . Mong bà con thông cảm !                                                                                         Hàn Quốc, ngày 11-01-2013
                                                                                                                              HỘI TRƯỞNG

                                                                                                              Phạm Đức Hoan
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: