Hội Nông Dân xã Hải Trạch tổ chức tổng kết hoạt động năm 2012

Ngày 30 tháng 01 năm 2013 Hội Nông Dân xã Hải Trạch tổ chức tổng kết công tác hội năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Tham dự tại buổi lễ có các đ/c đại diện  Thường trực Đảng ủy, thường trực UBND, thường trực  HĐND,  thường trực MTTQVN, đại diện các ban ngành xã, lãnh đạo các thôn cùng gần 100 đại biểu đại diện cho các chi hội nông dân ở các thôn cũng có mặt.


Sau đây một số hình ảnh tại buổi lễ tổng kết:
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: