Lịch công tác tuần 2/2013


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 02 THÁNG 01 NĂM 2013


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
7.1.13
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phương

Trang
Phong
Phượng
3
8.1.13
Thuân
Trang
Thuân
Trang
Thuân
Phong
Phượng

Lựu
Phượng NB
4
9.1.13
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phong
Thuân
Trang NB
5
10.1.
13
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phương
Lựu NB7

6
11.1.
13
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Phương
Trang.CPhương B18/12

7
12.1.
13
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,
Trang
Hoa,
Phương
CN
13.1.
13
Phương
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Phương
Thuân,
Hoa
Lựu,
Phong
Thứ
Ngày

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

       Ghi chú
2
(Ds Hoa, Bs Thuân quyết toán BHYT)
7 – 8/1/2013
Nhân viên nộp kế hoạch năm 2013.
10/1/2013 Bs Thuân HĐBH
9 – 11/1-/2013
Bs Thuân lên kế hoạch tổng thể năm 2013.
3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường
7

CN

TRƯỞNG TRẠM                                                               NGƯỜI LÊN LỊCH

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: