Lịch công tác tuần 54/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH   PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 54/2012  &  TUẦN 1/2013

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
31.12.12
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phong
Phương,Thuân
Trang
3
1.1.13
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng,Lựu
Hoa,Phong,Phương
4
2.1.13
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Trang,Phong(BT7)
Thuân(Btết)
5
3.1.13
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phong
Lựu,Phương(NB)
Trang (Btết)
6
4.1.13
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Phương
Thuân,Trang NB
Phượng B tết
7
5.1.13
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phương,Hoa,Trang
Thuân,Phong
CN
6.1.13
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phượng,Hoa,Lựu
Phương,Thuân
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường
4/1/2013 Nộp bản tự nhận xét năm 2012 và  báo cáo kế hoạch năm 2013
3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
14h họp trạm
6
Làm việc bình thường
7

CN
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: