Tổng kết công tác UBMT xã 2012 và chương trình công tác năm 2013Phát huy kết quả đạt được năm 2011, bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra năm 2012, với thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đã tạo thêm động lực mới trong các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được cũng cố và mở rộng, KT tiếp tục tăng trưởng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, chính trị ổn định, các phong trào quần chúng nhân dân được đẩy mạnh. 
Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 04- Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI) đã mang lại luồng sinh khí mới, cán bộ nhân dân phấn khởi đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… , lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước. Tuy nhiên năm 2012 cũng diễn ra một số mặt trong đời sống xã hội không thuận lợi đó là: nhân dân còn băn khoăn lo lắng, dịch bệnh gia súc, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo, thiên tai lũ lụt liên tục đe dọa, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra . Bên cạnh đó còn có một số vấn đề nổi cộm gây dư luận, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân như đơn thư khiếu nại, tố cáo một số cỏn bộ chủ chốt, tranh chấp đất đai…Nhân dân mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xử lý kịp thời và có hiệu quả.
Chiều ngày 21 tháng 01 năm 2013 UBMT xã Hải Trạch tổ chức tổng kết công tác Mặt Trận năm 2012 và đề ra chương trinh hoạt động công tác năm 2013. Tham dự buổi lễ có các đ/c  thay mặt  thường trực Mặt Trận Huyện Bố Trạch, các đ/c thay mặt Đảng, Chính Quyền , các ban ngành đoàn thể xã và toàn thể các vị trong ban Mặt Trận xã cũng có mặt.


      
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2012

1. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc triển khai đề án 05 và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền giáo dục thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới, năm an toàn giao thông, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh …
- Triển khai kế hoạch thực hiện đề ỏn 05 về “Mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua thực hiện Đề án 05. Kết quả: Có 02 KDC đạt KDC tiên tiến, 1474/1973 gia đình đạt văn hóa, chiếm 75%;  106 gia đình đạt tiêu biểu;  1149 gia đình được cấp giấy chứng nhận văn hóa 03 năm liên tục.; 07/07 KDC tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết trên 04 điểm và đã thực hiện ký cam kết các danh hiệu thi đua. Đặc biệt cả 07 thôn đều tổ chức được cả phần Hội và phần lễ. Số lượt người tham gia ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: 1200 lượt người.
-  Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012:
          + Sản xuất nghề cỏ: 1.405/1.300 tấn, đạt 108 %
          + Thu ngân sách: 7,8 /3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 224   %
          + Tiểu thủ công nghiệp: Khai thác được 19.850m3, tỷ lệ 66%, cú giá trị 1.588/1.600 triệu đồng , tỷ lệ 99% tạo thu nhập bình quân 3 triệu đồng/ lao động. Các nghề mộc, may, chế biến thủy hải sản đang mang lại thu nhập khá ổn định, giải quyết được nhiều lao động thiếu việc làm, bình quân thu nhập từ 2- 2,5 triệu đồng/ lao động/ tháng.
          + Dịch vụ, thương mại: Có trên 600 hộ kinh doanh và 5 CTTNHH hoạt động, mụn bài và thuế nhà nước hàng tháng, hàng năm vẫn đảm bảo.
-  Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để mừng Đảng mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như tổ chức búng chuyền, bóng đá, giao lưu văn nghệ, bình thơ…
          - Tiếp tục duy trì và phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư theo đề ỏn 02 – 212.Thành lập 07 nhóm nồng cốt ở 07 thôn, các hội đoàn thể cũng đã ký cam kết xây dựng KDC điểm sáng chấp hành pháp luật.

2. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.
- Quỹ “ VNN” năm 2012 vận động được 28.980.000đ, tồn quỹ chuyển sang năm 2013: 40.493.000đ. Trong năm  Quỹ “ VNN” đã hỗ trợ  20 nhà Ở Hộ nghèo, 02 hộ khó khăn, 04 hộ gặp nạn đột xuất với số tiền 12.530.000đ; Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ Phan Ậu với số tiền 15.000.000đ; hỗ trợ Nhà tình nghĩa cho hộ Đặng Hệu với số tiền 5.000.000đ.
          - Nhà ở hộ nghèo theo QĐ 167: 20/23. (03 nhà chưa hoàn thành vì lý do: Hoàn cảnh gia đình chưa thể tiến hành làm nhà được).

          3. Thực hiện công tác cứu trợ.
- Ngay từ đầu năm  BTT Mặt trận đã kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban cứu trợ cấp xã.
- Thực hiện chính sách an sinh xã hội đầy đủ, các nguồn hàng cứu trợ được phân bổ đúng đối tượng, kịp thời và không có trường hợp nào sai sót xảy ra, đặc biệt phối hợp với UBND, hội Chử thập đỏ và các đoàn thể chăm lo nhằm động viên nhân dân yên tâm vui tết đón xuân gồm 79 suất quà với số tiền 17.500.000đ, vận động nhân dân làm từ thiện giúp đở con em đi làm ăn bị tai nạn ở Nha Trang với số tiền 2.500.000đ. Hỗ trợ đời sống cho một hộ nghèo sau tết thiếu đói 50kg gạo và 1.000.000đ.
          - Nhận 4 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt từ UBND huyện, phân đúng đối tượng cho 270 hộ khó khăn; 20 hộ gặp khó khăn do bão lụt cũng đã nhận 4.000.000 do UBMT huyện cấp.
 - Đặc biệt BTT Mặt trận phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải Quân - UBND xã khởi công xây dựng nhà đồng đội cho Ông Hồ Minh Lộc ở thôn Tân Lý ( BTL Hải Quân là chủ đầu tư, tặng số tiền 50 triệu đồng).Vận động hỗ trợ từ các đoàn thể với số tiền 3.000.000đ
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/07/2012, làm lễ dâng hương, đặt vũng hoa tại nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ bao gồm thành phần: ĐU- HĐND- UBND- UBMTTQVN- các Ban ngành Đoàn thể từ cấp xã đến thôn và đại diện thân nhân gia đình chính sách. Thành lập 02 đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với nước, với nguồn kinh phí nhận từ huyện 82 triệu đồng. Phối hợp vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, số tiền vận động được là: 11.400.000  đ.
- Số hộ nghèo đến cuối năm 2012 còn 67 hộ, giảm 07 hộ; Hộ cận nghèo còn 68 hộ, giảm 15 hộ.

4. Thực hiện nhiệm vụ QP - AN.
- Thực hiện chương trình phối hợp, năm 2012 Ban Công An  xã và ban công an huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2012 và ký bản cam kết thực hiện ATGT; Đưa 03 đối tượng vào NĐ 163/ CP, 03 đối tượng này hiện đã đưa vào trường giáo dưỡng; Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không để xảy ra tệ nạn ma túy mại dâm trên địa bàn xã.  Ban Công An cũng đã tổ chức 02 đợt tấn công trấn áp  tội phạm và tổ chức ký cam kết cho 450 hộ không mua bán, tàng trữ vũ khí vật liệu nổ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nên  năm 2012 trên địa bàn không để xảy ra vụ đặc biệt nghiêm trọng, số vụ việc giảm so với năm 2011.
- Tại xã hiện có 06 mô hình về đảm bảo ANTT, có 07 tổ ANND với 49 thành viên, 49 tổ XKAN và 07 tổ hòa giải.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại xã cũng đã có một số vụ nổi cộm: Đầu năm, các ban ngành đoàn thể phối hợp vận động được một số nhân dân nộp 4,8kg pháo nổ các loại. Công an xã phối hợp với đội phòng chống tội phạm ma túy  và Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang tại chợ Lý Hòa 1 đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh về tội tàng trữ, sử dụng ma túy.Trong năm trên địa bàn xảy ra 18 vụ với 25 đối tượng đó được Ban Công An xã điều tra làm rõ và xữ lý; có 45 đối tượng  được quản lý giáo dục, giúp đỡ  hòa nhập cộng đồng; 07 đối tượng tự treo, cải tạo không giam giữ đang thi hành án tại xã,
 - Tham gia vận động thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sơ tuyển và huấn luyện dân quân biển, B cơ động năm 2012.

5. Công tác Mặt trận tham gia XD CQ.
- Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, UBMT xã tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính đã từng bước giảm phiền hà cho nhân dân như:  Tham gia Hòa giải tranh chấp đất đai:  06  vụ; Hòa giải ly hôn: 06   vụ ; hòa giải việc gây mất đoàn kết trong thôn xóm:   04  vụ. Hòa giải về lỉnh vực môi trường :01 vụ. Kết Quả : thành công 06 vụ, chuyển 07 vụ, đang giải quyết  04 vụ.
- Trong năm 2012, BTT MT xã trực tiếp nhận 08 đơn thư, nhận từ Ban thanh tra nhân dân 04 đơn thư (bao gồm tờ trình, đề nghị, phát giác, tố cáo, khiếu nại ). BTT MT đã phối hợp với Ban hòa giải giải quyết được 04 đơn, 08 đơn đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
           - Ban công tác Mặt trận ở  các Khu dân cư ngày càng thể hiện vai trò chủ động tích cực các hoạt động trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo AN- QP trên địa bàn xã.
 - BTTND; BGSĐTCĐ  vẫn hoạt động bình thường.
 - Tổ chức Hội nghị Đại biểu HĐND Huyện khóa 17 TXCT tại xã, tham gia Hội nghị Đại biểu HĐND Tỉnh  khóa 16 TXCT tại Phú Trạch, Đức Trạch  với thành phần được mời tham gia đầy đủ . Tổ chức Hội nghị Đại biểu HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2011-2016 TXCT trước kỳ họp thứ 06, 07 tại xã với 185 cử tri tham dự /219 cử tri được mời, tổng hợp được 26 ý kiến. Tổng cộng trong năm cú 06 đợt tổ chức và tham gia TXCT với 550 cử tri tham dự. Các nội dung kiến nghị của cử tri tập trung vào: Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, chính sách đất đai, giải quyết chế độ cho người có công và người hưởng chính sách... Ban Thường trực UBMT xã tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, ban ngành trả lời, giải quyết, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Công tác tiếp xúc cử tri đảm bảo nghiêm túc theo quy định, tạo điều kiện để đại biểu HĐND các cấp gần gủi, tiếp xúc với cử tri, nắm bắt ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân một cách đầy đủ.
- Tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận số 62- KL/TƯ ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị “ Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể Chính trị Xã hội”.

6. Hoạt động của các tổ chức thành viên:

- Hội Nông dân: Tiếp tục 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 phong trào của Hội. Lắp máy tầm xa HF cho 10 tàu đánh bắt hải sản, giao nhiệm vụ cho ngư dân vừa đánh bắt hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, Hội còn cử hai đội đi tham gia hội thi phòng chống Lao do Tỉnh hội tổ chức và đạt Giải nhỡ toàn đoàn, tổ chức thành lập Cõu lạc bộ phòng chống Lao tại chi hội Nội Hải, tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 7/7 chi hội,  tổ chức Đại hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2012 -2017  thành công tốt đẹp. Ngoài ra Hội còn tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương.

- Hội phụ nữ: Tập trung chỉ đạo các chi hội tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tõm, ngoài ra hội thực hiện tốt các chương trình tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, phối hợp với BCA xã tổ chức tuyờn truyền về luật ATGT, tổ chức tham gia ký kết thực hiện các nội dung của Đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “ TDĐKXDDSVH O KDC” và Đề ỏn 02-212 về “ Vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Tổ chức tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI cho cỏn bộ hội viờn.Phỏt huy kết quả đạt được trong việc thực hiện phong trào thi đua của những năm qua. Hội đã chỉ đạo các chi hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập lao động sỏng tạo, xây dựng gia đình hạnh phỳc” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chớ Minh”, xây dựng gia đình “05 không 03 sạch” cho cỏn bộ hội viên phụ nữ. Duy trì, mở rộng phong trào “Nuôi heo đất” tạo được đồng vốn phỏt triển kinh tế và ủng hộ giúp đỡ hội viên khó khăn.Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động của các tổ, nhóm TK-TD.
Đặc biệt, Hội đó chú trọng công tác VSMT, duy trì mô hình “Khu vực vệ sinh tự quản” 7/7 chi hội hoạt động thường xuyên.Tổ chức phát động toàn thể hội viên hưởng ứng phong trào "05 không 03 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới với nội dung “Phụ nữ nói không với túi bóng” .Tích cực khai thác với ngân hàng nguồn vốn ưu đói để chị em vay phất triển sản  xuất. Tổ chức đăng ký học nghề, mở lớp dạy nghề ,triển khai nhiều hoạt động  nhằm nâng cao nhận thức cho chị em trong việc thực hiện xây dựng gia đình “ Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Triển khai phát động trong toàn thể cỏn bộ, hội viên đăng ký hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng về  PN và trẻ em nghèo được đông đảo chị em tham gia. Năm 2012 hội đã giới thiệu 06 quần chúng ưu tú cho Đảng, kết nạp được 03 Đảng viên. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh luôn được hội quan tâm chú trọng, trong năm hội phát triển được 39 hội viên mới, kết quả cuối năm có 4/7 chi hội đạt xuất sắc, 3/7 chi hội đạt khỏ, không có chi hội trung bình, 26/33 tổ phụ nữ xuất sắc.

 - Hội CCB:  Sau Đại hội thành công tốt đẹp, hội đó đi vào hoạt động ổn định, xây dựng quy chế, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017. Phối hợp với BCH quân sự tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm phối hợp hoạt động, triển khai kế hoạch thu thập thông tin, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị. Tổ chức khánh thành nhà đồng đội cho thương binh Hồ Minh Lộc ở thôn Tân Lý với tổng giỏ trị là 100 triệu đồng , trong đó: Nguồn kinh phí do Bộ Tư Lệnh Hải quân hỗ trợ 50 triệu đồng, địa phương và gia đình 50 triệu đồng. Hội cũng đã tổ chức vận động quỹ “ Vì Trường sa thân yêu” số tiền 1.200.000đ, quỹ “ Nghĩa tình đồng đội” số tiền 3.017.000đ, đạt 100% chỉ tiêu. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 ngày thương binh liệt sỹ, Hội CCB đã in xong và cho ra mắt tập ảnh Tri ân Mẹ Việt nam anh hùng gồm 234 trang với 212 bức ảnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng và di ảnh liệt sỹ làm tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ với tổng chi phí trên 35 triệu đồng. Phát huy kết quả đạt được, Hội tiếp tục chỉ đạo hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Làng không ma túy”. Kết quả bình xét năm 2012, hội có 7/7 chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 4/7 chi hội đạt trong sạch vững manh xuất sắc, chiếm 57%.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản:
+ Tổ chức thành công Đại hội Đoàn xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2012- 2017. Thực hiện tốt các phong trào hành động, xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ Quốc, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp với 05 xung kích và 04 đồng hành đã thu được nhiều kết quả  đáng khích lệ. Bên cạnh đó Đoàn xã  cũng đã tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn TNCS HCM vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tích cực hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chỳ trọng công tác chăm sóc, giáo dục Thanh thiếu niên, xây dựng đội TNTP HCM, chỉ đạo tốt các hoạt động của 02 liên đội, năm 2012 Đoàn xã đã tổ chức trao 10 suất “ Học bổng học sinh nghèo vượt khú” trị giá 2.000.000đ cho 10 em học sinh tại lễ tổng kết năm học, 12 suất quà trị giá 300.000đ cho các em đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi về học tập, văn hoá văn nghệ và thể dục thể thao.
+ Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt đã tổ chức thành công chương trình văn nghệ “ Nối vòng tay lớn” lần 02 với số tiền thu được gần 40 triệu đồng nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội và thắp sáng ước mơ cho các em học sinh nghèo. Kết quả bình xét năm 2012, có một tập thể và 02 cá nhân xuất sắc được Huyện Đoàn khen, 04 chi đoàn và 10 cá nhân được UBND xã khen thưởng.

- Các hội xã hội: Hoạt động đều theo chức năng nhiệm vụ, chỉ thị của hội cấp trên và theo điều lệ hội, kiện toàn chức năng, phát triển hội viên. Một số hội đã có nhiều cố gắng trong hoạt động
 + Hội CTĐ tổ chức vận động nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện rất tích cực và có hiệu quả.Hiện nay tổng số quỹ tại xã và tại các chi hội lên đến 172,7 triệu đồng.
 + Hội khuyến học tích cực trong các hoạt động phối hợp giáo dục, các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng quỹ hội.Trong năm hội tiến hành biểu dương gia đình hiếu học, dũng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học, giáo viên và học sinh có thành tích cao trong học tập,  tổng số tiền tặng thưởng 30.650.000đ.
+ Hội NCT sau Đại hội đó tập trung kiện toàn bộ máy từ xã đến thôn hoạt động đều và đem lại hiệu quả. Hội luôn tích cực động viên cỏn bộ hội viên, nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương với tiếng nói có uy tín, gương mẫu tạo tiền đề cho con cháu noi theo. Hội cũng đã chú trọng tích cực chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho NCT, tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
 + Hội CGC tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam với buổi tọa đàm đầy ý nghĩa, đặc biệt hội  luôn  duy trì sinh hoạt câu lạc bộ thơ những bài thơ ca ngợi quê hương, ca ngợi nghề nhà giáo được đông đảo độc giả yêu mến.
+ Hoạt động của Ban tâm linh, các dòng họ thực hiện bảo đảm lệ làng, truyền thống ông cha để lại, nhất là vào các dịp Lễ, Tết làm cho nhân dân địa phương, con em đồng hương trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, nhân dân cũng chấp hành bỏ dần những hủ tục lạc hậu. Thông qua dòng họ, Ban tâm linh đã kết hợp tân tạo tu sửa những công trình, lăng mộ, những di tích văn hóa lịch sử để có nơi tập trung các dũng tộc vào các dịp Lễ lớn. Qua đó giáo dục động viên con em chăm ngoan học học hành, hướng về cội nguồn, thi đua đoàn kết để xây dựng quê hương.
+ Các hội xã hội khác đã tích cực vận động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MT.
          Hoạt động của các tổ chức thành viên MT xã đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền vận động đoàn viên, Hội viên phát huy quyền làm chủ, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, AN-QP trên địa bàn xã.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBMT XÃ.
- Trong năm 2012 , đã bổ sung 05 ủy viên UBMT do có sự thay đổi của các tổ chức thành viên; Kết nạp 01 tổ chức thành viên là Hội nạn nhân CDDC-Dioxin. Kiện toàn ban công tác mặt trận thôn Nội Hải và Nội Hòa vì có sự thay đổi về nhân sự. Tiếp tục làm quy trình bổ sung PCT UBMT xã. Số lượng UV UBMT là 36 vị, khuyết 01 vị so với cơ cấu đầu nhiệm kỳ.
          - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa MT với HĐND, MT với UBND và các ban ngành đoàn thể.  
          - UBND đó cấp kinh phí hoạt động cho 7 khu dân cư với số tiền là 28 triệu đồng. Trung bình 4 triệu/1 khu dân cư. Các khu dân cư đang sử dụng kinh phí này phục vụ cho cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở KDC” trong giai đoạn mới.
- Hoạt động của ban công tác mặt trận thôn 7 đơn vị ở khu dân cư đều nhiệt tình, hoạt động tốt không có khu dân cư yếu, kém. Các đồng chí TBCTMT đều là Bí thư chi bộ kiêm nhiệm nên có nhiều thuận lợi trong công việc, tuy nhiên về chế độ chính sách lại đang bất cập.

 ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2012 UBMT và các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMT xã. Công tác MT có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ Đề án 05; bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại GĐVH, KDC tiên tiến và kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 02-212 cộng với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , được sự ủng hộ cao của các cấp ủy, chí nh quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã mang lại kết quả bước đầu. Vai trò của MT tiếp tục được phát huy, sự phối hợp với các ban ngành ngày càng chặt chẽ. Mặt trận TQVN xã đã tăng cường động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ KT-XH, AN-QP của xã nhà.

Tuy nhiên vẫn còn 1 số tồn tại hạn chế.
                   1. Phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa mạnh, chất lượng thực hiện 05 nội dung của Đề ỏn 05 về Mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH ở khu dân cư” trong giai đoạn mới còn thấp, chưa gắn với chương trình XD nông thôn mới.
                   2.Việc triển khai tiếp tục thực hiện Đề án 02- 212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” ở một số KDC chưa đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đúng mức nên việc chấp hành còn rất hạn chế. Số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn nhiều, tệ nan bia rượu, số đề vẫn còn tồn tại. Năng lực quản lý, điều hành, đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền còn hạn chế, thiếu sự chủ động, nhạy bén.
3. Hoạt động của một số đoàn thể còn hạn chế, chưa chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực bám sát chi hội, thôn xóm để hoạt động. Nhất là công tác nắm  bắt, xử lý các biểu hiện lợi dụng dân chủ để thả tờ rơi, nói xấu cán bộ còn hời hợt. Một số đoàn thể trình độ năng lực còn hạn chế nên gặp khó khăn trong hoạt động. Việc phối hợp hoạt động với các Đoàn thể, các tổ chức thành viên chưa đồng bộ, nên việc tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh còn nhiều bất cập, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân chưa sâu rộng, chưa đi sâu vào các nội dung bức xúc như VSMT, học sinh vi phạm đạo đức,
4. Chức năng giám sát, tham gia xây dựng chính quyền của mặt trận chưa được tích cực. Việc phối hợp chỉ đạo các thôn điều chỉnh Hương ước, hương thôn phù hợp với đặc điểm của từng KDC để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đến nay vẫn chưa được chú trọng.
5. BTT Mặt Trận xã còn khuyết, chưa bổ sung được. Các BCTMT ở các thôn ít được tập huấn nâng cao năng lực trình độ nên hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các hoạt động VH-VN, TDTT. BGSĐTCĐ về cơ cấu chưa đúng theo quy định, hoạt động chưa thường xuyên.
6. Công tác thông tin báo cáo của  một số BCT MT chậm, thiếu kịp thời.

          Một số kiến nghị đề xuất:
          - Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của BTT UBMT Huyện và TV Đảng ủy để kịp thời hiệp thương bổ sung BTT Mặt trận xã, đúng theo cơ cấu của tổ chức, bảo đảm hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
          - Hoạt động của BTT UBMT cấp xã hiện nay công việc nhiều, nhưng điều kiện kinh phí, điều kiện làm việc chưa đảm bảo, hầu hết các xã chưa cấp kinh phí Ban chỉ đạo, Ban thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo Thông tư 160/ TT- BTC Bộ tài chính.
          - Qua thực hiện Đề án 05, các biểu mẫu văn bản quá nhiều, một số văn bản, biểu mẫu chưa phù hợp với thực tế gây khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo. Đề nghị BTT UBMT Huyện đề nghị UBMT Tỉnh rà soát, điều chỉnh các văn bản phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.
- Các cuộc vận động chưa thống nhất, còn chồng chéo.
- Cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho Cán Bộ của các Ban Công tác Mặt Trận ở KDC, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện Đề Án  05 .
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2013

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm QP-AN, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013), chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm các ngày truyền thống của các đoàn thể, tuyên truyền về chủ đề “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, về chủ quyền biển đảo nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
2. Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến các tầng lớp nhân dân, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chớ Minh. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về đạo đức học sinh, tuyên truyền vận động tham gia VSMT.
3. Tiếp tục thực hiện Đề án 05 với 05 nội dung về mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện chương trình “5 xây, 5 không” và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” bao gồm cả phần hội và phần lễ 18/11/2013.
4. Tiếp tục thực hiện Đề án 02- 212. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, chú trọng công tác vận động nhân dân chấp hành pháp luật, làm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, tạo được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành vỉên, các cơ quan đơn vị tham gia điều hành đề án 02-212; chỉ đạo “Nhóm nồng cốt” phát huy vai trò ở KDC trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.
          5. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và tháng cao điểm vì người nghèo (17/10-17/11/2013).
          6. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xỳc cử tri, tham gia công tác tiếp dân, phối hợp giải quyết khiếu nại, tổ cáo của công dân. Tích cực tham mưu, chỉ đạo hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân và BGSĐTCĐ.
          7. Tổ chức đăng ký thi đua theo Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thực hiện Đề án 05.
      
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: