Con em Lý Hòa ở TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ủng SVĐ Lý Hòa lần II đợt I

Đến giờ phút áp chót của đợt I ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa, ở TP. hồ Chí Minh con em đồng hương Lý Hòa đã đóng góp thêm với số tiền là : 82.100.000 đồng  ( Tám mươi hai triệu một trăm ngàn đồng)
Đặc biệt  ngoài gia đình Bác Phan Hải và Phạm Thị Dung ra còn có hai người con trai của bà Nguyễn Thị Hường (lão thành cách mạng) là những doanh nhân trẻ  thành đạt ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ số tiền tương đối nhiều.
Theo thông tin mà chúng tôi nắm bắt được thì hai anh ( Lê Viết Triều, Lê Viết Đức )  sẽ tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho việc tu sửa lại Đình làng và tiếp tục ủng hộ xây dựng sân vận động làng Lý Hòa đợt II khi có chủ tương của Ban vận động ủng hộ xây dựng sân vận động làng Lý Hòa  và Ban trị sự Đình Lý Hòa  kêu gọi.
>>Xem thêm phần ủng hộ lần I đợt I của con em đồng hương Lý Hòa và các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh
Sau đây là tổng hợp số tiền ủng hộ lần 2  đợt I của con em Lý Hòa  và các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh
TT
HỌ TÊN
SỐ TIỀN
VNĐ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Thị Hường
2.000.000
2
Lê Viết Triều (Hường)
25.000.000
3
Lê Viết Đức (Hường)
21.000.000
         1.000 USD
4
Phan Hải + Phạm Thị Dung
25.000.000
5
Bình + Thủy
1.000.000
6
Nguyễn văn Sơn (Đải)
500.000
7
Nguyễn Văn Bảy
500.000
8
Phan Thị Thúy (Mố)
500.000
9
Phạm Thị Thu Phương
500.000
10
Hồ Trí Hùng (Lẻn)
1.000.000
11
Lê Thị Cẩm Lai
          1.000.000
12
Hồ Thị Hương (Cúc)
500.000
13
Hồ Ngọc Thơ
300.000
14
Hồ Ngọc sơn
300.000
15
Hưng + Đào
500.000
16
Hoàng Thái Hoà
1.000.000
17
Nguyễn Hoài Nam
500.000
18
Nguyễn Tiến Hùng
500.000
19
Anh Cách + Chị Mến
500.000

Tổng cộng :                                                        82.100.000

Như vậy tính đến thời điểm này con em đồng hương Lý Hòa và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho xây dựng sân vận động làng Lý Hòa đợt I là 155.600.000 (Một trăm năm mươi lăm triệu sáu tăm ngàn đồng)
>> Xem nhanh hoặc tải về  toàn bộ danh sách con em Lý Hòa và nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa đợt I 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: