Con em Lý Hòa tại Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ xây dựng Sân vận động Lý Hòa

Để tiếp tục hưởng úng phong trào đóng góp ủng hộ xây dựng Sân vận động Lý Hòa, ngày mồng 2 tháng 5 năm 2013 một số con em Lý Hòa đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc tiếp tục gửi tiền về quê hương. Đặc biệt trong số tiền đợt này gửi về có tiền của ông Kim Gyeong Su người Hàn Quốc đóng góp ủng hộ 500.000 Won, đây cũng là một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng  và ghi nhận.
>>Danh sách con em Lý Hòa tại Hàn Quốc ủng hộ Sân vận động lần 1 đợt 1
 Sau đây là danh sách và số tiền ủng hộ :TT
HỌ VÀ TÊN
QUÊ QUÁN
SỐ TIỀN
(WON)
1.      
Ông: Kim Gyeong Su
Hàn Quốc
500000
2.      
Trần Quang Phương
Nội Hòa
50000
3.      
Trần Thị Hảo
Nội Hòa
30000
4.      
Hồ Toản
Nội Hải
30000
5.      
Hồ Thị Thanh Hoài
Nội Hải
30000
6.      
Hồ Nhân
Thượng Hòa
50000
7.      
Hồ Minh Hướng
Trung Hòa
50000
8.      
Lê Hồng Phong
Trung Hòa
50000
9.      
Lê Thị Cẩm Vân
Trung Hòa
30000
10.  
Phan Thanh Dương
Ngoại Hòa
50000
11.  
Phan Khắc Hải
Ngoại Hòa
50000
12.  
Phạm Văn Minh
Ngoại Hòa
30000
13.  
Phạm Thị Phương
Ngoại Hòa
30000
14.  
Nguyễn Hồng Vũ
Ngoại Hòa
50000
15.  
Hoàng Minh Lân
Ngoại Hòa
30000
16.  
Đoàn Hải Hùng
Tân Lý
50000
17.  
Đoàn Hải Nam
Tân Lý
50000
18.  
Hoàng Anh Tuấn
Tân Lý
50000
19.  
Nguyễn Hữu Phong
Tân Lý
50000
20.  
Phạm Thị Liên
Tân Lý
50000
Tổng: 1310000 W =  1.200 $ và 550.000 VNĐ


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: