Tổng hợp kết quả cuộc vận động xây dựng sân vận động đợt I

Hôm nay Ban vận động công bố số tiền ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa đợt 1.  Tổng số tiền thu được tính đến thời điểm hiện tại là 493.101.000 đồng trong đó kể cả số tiền USD mà các anh em ở nước ngoài chuyển về được chuyển đổi sang tiền VNĐ. Số tiền này sẻ được Ban vận động chuyển vào tài khoản của Bác Phan Hải.

Một số đồng hương còn chưa đóng góp ủng hộ hoặc đã đóng góp nhưng chưa chuyển tiền về cho Ban vận động như:

- Đồng hương Lý Hòa tại Hà Nội
- Đồng hương Lý Hòa tại Hải Phòng
- Đồng hương Lý Hòa tại Quảng Bình
- Đồng hương Lý Hòa tại Huế
- Đồng hương Lý Hòa tại Nha Trang
- Đồng hương Lý Hòa tại Đà Nẳng
- Đồng hương Lý Hòa tại Úc
- Đồng hương Lý Hòa tại Mỹ
- Đồng hương Lý Hòa tại Séc
- Đồng hương Lý Hòa tại Nga
- Đồng hương Lý Hòa tại Đức
- Đồng hương Lý Hòa tại Anh
- Đồng hương Lý Hòa tại Nhật

Danh sách bà con đã đóng góp đợt 1 ủng hộ xây dựng SVĐ xem tại đây1 nhận xét:

https://www.lyhoa.vn/ nói...

Tính đến thời điểm này các con của Bác Phan Hải đều tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa
Anh :- Toàn : 10.000.000 đồng
- Tuấn : 600.000 đồng
- Tú : 600.000 đồng
Chị :- Ngân : 100 USD