Hải Trạch - Triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 02 - 212

Được sự chỉ đạo của UBMTVN huyện Bố Trạch và UBMTVN xã Hải Trạch,  ngày 16 tháng 6 năm 2013 tại nhà văn hóa thôn Ngoại Hòa xã Hải Trạch  Ban lảnh đạo thôn cùng với  UBMTVN thôn tiến hành tổ chức triển khai đề án 02 - 212. Tham dự với buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBMTVN huyện Bố Trạch, lãnh đạo xã, các ban ngành đoàn thể cấp xã và đại diện các chi hội của thôn Ngoại Hòa.
Để vận hành tốt  Đề án tổ chức triển khai Đề án đến cấp thôn , thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động khu dân cư ở thôn thành lập nhóm nòng cốt,  hầu hết các nhóm nòng cốt đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật, quy chế hoạt động và tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký chấp hành tốt và không vi phạm pháp luật.

           Ban Chỉ đạo  xã,  đề nghi Ban chỉ đạo thôn   chỉ đạo hoạt động của các nhóm nòng cốt một cách phù hợp , nhất là bố trí thời gian, nội dung tuyên truyền các văn bản luật đáp ứng nhu cầu thiết thực của từng địa phương. Một lượng lớn các văn bản luật đã được phổ biến , tuyên truyền đến cộng đồng dân cư như Luật Đất đai, Luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật  Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình,... đến được với mọi người dân.
          Để pháp luật phổ biến rộng rãi đến người dân, các hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng đã được áp dụng. Cùng với việc phổ biến , tuyên truyền luật trên hệ thống đài truyền thanh xã , việc tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân ở khu dân cư cũng đã được chú trọng. Ngoài ra, việc tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức hội, đoàn thể định kỳ ở thôn, xóm, tuyên truyền  lồng ghép thông qua các hội thi, hội thảo, tọa đàm, các hội nghị tổng kết  để mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cộng đồng dân cư. 



      Việc triển khai thực hiện Đề án này nhằm phát huy vai trò của UBMTTQVN xã đến thôn và các hội, đoàn thể trong nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng ; đồng thời đội ngũ làm công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở được nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Ngoài ra sự  gắn kết giữa việc triển khai Đề án với 6 nội dung của Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã đưa Cuộc vận động lớn này ngày một đi vào chiều sâu chất lượng.
          Hy vọng thời gian sắp đến từ mô hình điểm của thôn Ngoại Hòa UBMTVN xã sẻ rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình thực hiện đề án 02 - 212 trên toàn xã.
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: