Đồng hương Lý Hòa tại Đài Loan tiếp tục ủng hộ xây dựng SVĐ

Ngày 4 tháng 6 năm 2013 con em đường hương Lý Hòa tại Đài Loan tiếp tục ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa đợt I. Đây là một trong những nơi con em đường hương xa quê có phong trào ủng hộ xây dựng sân vận động đầu tiên và hưởng ứng rất tốt. Một số con em ở xa nhau trên đất bạn nhưng vẫn nhiệt tình liên lạc cho nhau qua điện thoại và thông qua Cộng đồng Lý Hòa Facebook Tổng số tiền  anh chị em đóng góp ủng hộ lần này là 13.000 Đài tệ tương đương với 400 $..

Ngoài ra có vợ chồng Anh chị Huyền - Đạt đang ở Cộng Hòa Séc cũng nhờ gia đình chuyển đến BVĐ số tiền 500.000 đồng để ủng hộ xây dựng sân vận động .

>> Danh sách con em Lý Hòa tại Đài Loan ủng hộ Sân vận động

Sau đây là danh sách và số tiền ủng hộ xây dựng sân vận động làng Lý Hòa lần này.

TT
HỌ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
1.       
Nguyễn Thủy
Ngoại Hòa
1.000 ĐT

2.       
Hoàng Hiến
Ngoại Hòa
1.000 ĐT

3.       
Bùi Thị Hồng Lệ
Trung Hòa
1.000 ĐT

4.       
Lê Nhả Phương
Trung Hòa
1.000 ĐT

5.       
Phan Thị Ngọc Huyền
Trung Hòa
1.000 ĐT

6.       
Nguyễn Duy Quý
Trung Hòa
1.000 ĐT

7.       
Hoàng Minh Tuấn
Nội Hải
1.000 ĐT

8.       
Lê Thàng Long
Nội Hòa
1.000 ĐT

9.       
Nguyễn Ngọc Lâm
Nội Hòa
1.000 ĐT

10.   
Hồ Thị Thu Hoài
Nội Hòa
1.000 ĐT

11.   
Phan Văn Phương
Nội Hòa
1.000 ĐT

12.   
Phan Văn Toàn
Nội Hòa
1.000 ĐT

13.   
Nguyễn Ngọc Thưởng
Tân Lý
1.000 ĐT

Tổng cộng : 13.000 Đài Tệ
 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: