Con em Lý Hòa tại Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ xây dựng SVĐ Lý Hòa

Để kịp cho lễ khởi công sân vận động làng Lý Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2013 con em Lý Hòa tại hàn Quốc tiếp tục gửi tiền về ủng hộ xây dựng SVĐ lần 3,4 của đợt 1. Do thời gian có hạn không đăng tải kịp danh sách, đến hôm nay mới có bản danh sách số người và số tiền của từng cá nhân đóng góp. BBT xin đăng tải để bà con tiện theo dỏi.

>>Danh sách con em Lý Hòa tại Hàn Quốc ủng hộ Sân vận động
>>Con em Lý Hòa tại Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ xây dựng Sân vận động Lý Hòa

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TIỀN XÂY DỰNG SÂN VẬN ĐỘNG
CỦA CON EM LÝ HÒA TẠI HÀN QUỐC
T/T
Họ và Tên
Quê Quán-Nơi Ở
Số Tiền (Won)
1
Hồ Minh Huấn
Nội Hòa
30000
2
Phạm Ngọc Thuệ
Nội Hòa
30000
3
Hồ Thị Thảo
Nội Hòa
30000
4
Nguyễn Trung Vĩnh(Cống Nga)
Nội Hải
100000
5
Đặng Văn Lan
Nội Hải
30000
6
Phan Thanh
Nội Hải
30000
7
Lê Thị Hà
Nội Hải
30000
8
Phạm Quang Hợp
Nội Hải
30000
9
Võ Thị Hoài Thanh
Nội Hải
30000
10
Phan Thanh Trường
Nội Hải
50000
11
Phan Thanh Thủy
Nội Hải
50000
12
Phạm Thị Thanh(Thanh-Túy)
Nội Hải
50000
13
Võ Chí Hiếu
Thượng Hòa
50000
14
Trần Thị Yên
Thượng Hòa
50000
15
Phạm Minh Chiến
Thượng Hòa
50000
16
Phan Lân
Thượng Hòa
30000
17
Hồ Aí Thành
Thượng Hòa
30000
18
Hồ Minh Hiếu
Thượng Hòa
30000
19
Hồ Ý
Thượng Hòa
30000
20
Hồ Thị Hậu
Thượng Hòa
30000
21
Hồ Dương
Thượng Hòa
30000
22
Nguyễn Duy Luận
Thượng Hòa
30000
23
Hoàng Phương Nam
Thượng Hòa
30000
24
Bùi Thanh Chuyên
Thượng Hòa
30000
25
Hồ Thị Hậu
Trung Hòa
30000
26
Hồ Thị Nga
Trung Hòa
30000
27
Hồ Thị Nhung
Trung Hòa
30000
28
Nguyễn Mạnh Hà
Trung Hòa
30000
29
Phan Anh Dũng
Trung Hòa
30000
30
Phan Thị Thảo(Thảo-Tuấn)
Trung Hòa
30000
31
Hoàng Duy Thành
Trung Hòa
30000
32
Đinh Thị Thùy Dung(Chuột)
Trung Hòa
30000
33
Nguyễn Thị Hương Giang
Trung Hòa
30000
34
Nguyễn Anh Tú
Ngoại Hòa
70000
35
Nguyễn Văn Thông
Ngoại Hòa
30000
36
Phan Thị Hồng Nhung
Ngoại Hòa
30000
37
Hồ Thị Tuyết
Ngoại Hòa
30000
38
Hồ Thị Nhàn
Ngoại Hòa
30000
39
Nguyễn Thị Hảo
Ngoại Hòa
30000
40
Phạm Thị Nga
Quốc Lộ 1A
50000
41
Hồ Ngọc Lâm(Cà Nông)
Quốc Lộ 1A
30000
42
Hồ Chí Linh
Tân Lý
50000
43
Trần Thị Hồng
Tân Lý
50000
44
Nguyễn Hữu Nam(Nam Hạc)
Tân Lý
50000
45
Dương Xuân Tâm
Tân Lý
50000
46
Hoàng Thị Hường(Hường-Hoan)
Tân Lý
30000
47
Hoàng Minh Hải
Tân Lý
30000
48
Hồ Hiền
Tân Lý
30000
49
Lê Thanh Hùng
Tân Lý
30000
50
Nguyễn Mạnh Cường
Nội Hòa

50000
51
Phan Thanh Chung
Nội Hòa
50000

52
Hồ Tiến Dũng
Nội Hải
50000

53
Hoàng Thế Văn
Nội Hải
50000

54
Lê Đức Thanh
Trung Hòa
50000

55
Nguyễn Thanh Hoa
Quốc Lộ IA
50000

56
Võ Chí Huy
Tân Lý
50000Tổng: 2.150.000


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: