Danh sách ủng hộ mua đầu Lân


Năm 2012 sau khi tổ chức múa Lân mừng tết Trung thu kết thúc đội múa lân đã hóa Lân về trời theo phong tục. Để chuẩn bị cho tết Trung thu năm 2013, đội múa Lân thôn Quốc Lộ IA đã tổ chức quyên góp tiền ủng hộ của một số mạnh thường quân trong địa phương, sau đây là danh sách và số tiền bước đầu đội múa Lân đã quyên góp được:


TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN (VNĐ)_
1.      
Khách sạn Phi hùng
300.000
2.      
Trung thành( chuột phong)
200.000
3.      
Huy cà fê
500.000
4.      
Điện tử Phục Hằng
500.000
5.      
Nhà xe Hải Nam
500.000
6.      
Anh chị Hải Hiền
300.000
7.      
Nhôm kính xuân dần
100.000
8.      
Cơ khí Minh trí
200.000
9.      
Kin su
300.000
10.  
Kim Toàn ( Hạc bình)
1000.000
11.  
Điện thoại Xuân Thông
200.000
12.  
Bắc (Ánh)
500.000
13.  
Anh chị : Phượng Hường
500.000
14.  
Nhà xe : Tân việt
500.000
15.  
Nhà xe Hoàng Linh
300.000
16.  
Nhôm kính : Chí Côi
200.000
17.  
Xe đạp : Long oanh
300.000
18.  
Điện nước :Thủy thoan
300.000
19.  
Tiệm vàng: Việt Thu
500.000
20.  
Shop : BIN BIN
300.000
21.  
Anh chị : Sơn Lý
200.000
22.  
Anh chị : Hải Lượng (Bi a)
500.000  
23.  
Anh chị ; Hoa duyến
200.000
24.  
Anh chị : Ngân Hường
300.000
25.  
Minh Tiến ( Cải )
200.000
26.  
Anh chị :  Vinh Lương( Bình )
500.000
27.  
Anh : Hải   (trà sữa)
200.000
28.  
Anh : Cẩn  (lẹc)
300.000
29.  
Anh chi :  Thế Lựu
200.000

Tổng cộng : 10.100.000 đồng
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: