Đồng hương Lý Hòa tại Úc ủng hộ xây dựng sân vận động


Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN xã Hải Trạch, hòa chung với khí thế  về ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa của con em Lý Hòa ở khắp mọi miền tổ quốc và nước ngoài,  một số du học sinh và con em đồng hương Lý Hòa đang sinh sống học tập tại Úc có quyên góp và ủng hộ số tiền đợt I như sau:


TT
HỌ VÀ TÊN
$ ÚC
1.       
ĐỨC ANH
60
2.       
PHƯƠNG ( BỔ)
20
3.       
TÂM ( HÙNG )
20
4.       
THUỶ (THIẾP)
30
5.       
HOÀNG DUY THÁI (Lộc)
25
6.       
TIẾN ( LUYẾN )
30
7.       
TIẾN ( NGÓI )
20
8.       
NAM ( CU BẮC )
20
9.       
HOÀI ( NGUYÊN )
20
10.   
LOAN ( HỒNG ĐINH )
20
11.   
NHỎ ( HÀ)
20
12.   
HỒ MINH CƯỜNG
50
13.   
NGUYỄN HỒNG HẠNH
50
14.   
HỒ PHI HÙNG
50
15.   
PHÀM THUỲ TRANG
50
16.   
HOÀNG MINH QUANG
50
17.   
VĂN HỚI
100
18.   
CHUNG ( CU QUANG )
50
19.   
ĐỖ XUÂN THẮNG
100
20.   
TRẦN TRANG NHUNG
100
21.   
VÕ CHƯƠNG
50
22.   
LÊ THANH ĐẠT
70
23.   
ĐẶNG QUỐC BẢO
50
24.   
NGUYỄN DUY CHUNG
50
25.   
HỒ ANH NHẤT
30
26.   
PHAN HOÀNG LÂM
30
27.   
MAI TRỌNG TOÀN
20
28.   
HỒ THỊ DIỆU LAN
20
29.   
PHAN THUYẾT
20
30.   
PHAN KIỀU
20
31.   
LÊ MINH HÙNG
100
32.   
HOÀNG MINH THÀNH
50
33.   
NGUYỄN ĐÌNH QUANG
50
34.   
HỒ THANH PHONG
50

Cộng
1,495


Quy đổi ra tiền Việt Nam : 28.345.200 đồng

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: