Lý Hòa - Hội nghị giáo dục đạo đức học sinh

Được sự thống nhát của Thường vụ Đảng Ủy, sáng nay ngày 28 tháng 11 năm 2013 UBND xã Hải Trạch tổ chức Hội nghị chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban ngành cấp xã, trưởng các dòng họ, Hội phụ huynh, đại diện 3 cấp nhà trường cũng có mặt.

ông Hồ Thăng Long CT UBND xã 
Sau khi nghe báo cáo của ông Hồ Gia Khương CT Hội khuyến học xã báo cáo  tình hình thực tạng đạo đức của thanh thiếu niên hiện nay và các giải pháp thực hiện trong giai đoạn sắp đến, bán báo cáo cũng nêu rỏ tình hình đạo đức học sinh xuống cấp đáng báo động, tỷ lệ học sinh bỏ học, vô lễ với người lớn và giáo viên, vi phạm giao thông, ăn quà vặt, bỏ học chơi internet...có chiều hướng gia tăng đặc biệt là học sinh phổ thông trung học cơ sỡ.
Đại diện các dòng họ phát biểu
Trong hội nghị nhiều ý kiến cũng cho rằng, nhiệm vụ giáo dục thanh thiếu niên không chỉ giao cho tổ chức  nhà trường, mà là trách nhiệm của toàn xã hội, Đảng, Chính quyền, các cấp các ngành cùng với gia đình tham gia để giáo dục đạo đức lối sống của thanh thiếu niên, bởi trong bối cảnh hiện nay thanh thiếu niên là đối tượng cần được gia đình, nhà trường, xã hội giúp đỡ xây dựng niềm tin, vượt qua khó khăn, tự chủ sáng tạo để trưởng thành với nhân cách hoàn thiện. 
Đại diện các dòng họ phát biểu
Trước mắt, cần chú ý đề cao trọng trách hết sức quan trọng của cha mẹ, thầy cô giáo để qua đó giáo dục, giúp thanh thiếu niên xây dựng niềm tin, vượt qua được những thử thách, tác động xấu từ bên ngoài. 
Đại diện các dòng họ phát biểu
Song song với đó, tổ chức đoàn cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, tạo nhiều sân chơi bổ ích tập hợp để thanh niên ngày càng yêu thích và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của đoàn, tích cực cống hiến sức trẻ và hình thành nhân đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên trong toàn xã..
Đại diện trường THCS phát biểu
Ngoài ra, rất cần sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của các cấp, bộ, ban, ngành, đoàn thể, các dòng tộc đối với công tác định hướng, giáo dục và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Các cấp các ngành cần vào cuộc thống nhất đồng bộ triển khai đến tận Chi bộ, các ban ngành của thôn xóm đến từng hộ gia đình để tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh đặc biệt là các học sinh chậm tiến. Đồng thời giải quyết tiệt để các quán internet và các quầy bán hàng gần trường học vi phạm theo luật định.
Đại diện các dòng họ phát biểu
Đại diện ĐTN phát biểu

Đại diện PN phát biểu

Đại diện Hội phụ huynh phát biểu

Đại diện CCB phát biểu

Đại diện Ban CA xã phát biểu

Đại diện trường Tiểu học phát biểu
Không có nhận xét nào: