Vĩnh biệt người

                     ( vị Tướng của lòng dân)

Vẫn biết một ngày bác vẫn phải đi xa
Sao nước mắt vẫn nghẹn ngào khôn xiết
Hai thế hệ Cha - Con
                     Theo chân người xông pha nơi trận mạc
Xông tới diệt thù không một phút đắn đo
Bởi tin rằng có Bác cầm cờ
Một vị Tướng khiến kẻ thù nể phục
*  *  *
Đất nước hết chiến tranh 40 năm vững bước
Hình ảnh người vẫn khắc đậm trong tim
*  *  *
Nay Bác ra đi về cỏi vĩnh hằng
Triệu triệu con tim tiếc thương người vô hạn
Xin thắp nén nhang lòng tiễn đưa người " Cộng sản"
Mãi mãi một " mặt trời" soi sáng cả nhân gian.

13/10/2013
Hồ Hiền


Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: