Kế hoạch tổ chức các hoạt động của ĐTN xã Hải Trạch

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và Kế hoạch của UBND xã về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng quang vinh, chào xuân Giáp Ngọ 2014. BCB Đoàn Hải Trạch tổ chức các hoạt động với nội dung cụ thể như sau:


Liên hệ với Admin QRCode

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.