Kế hoạch tổ chức các hoạt động của ĐTN xã Hải Trạch

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và Kế hoạch của UBND xã về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng quang vinh, chào xuân Giáp Ngọ 2014. BCB Đoàn Hải Trạch tổ chức các hoạt động với nội dung cụ thể như sau:


Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: