Trường Tiểu học Hải Trạch tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học”

Thực hiện công văn số 632/PGD-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của PGD-ĐT Bố Trạch hướng dẫn tổ chức “ Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2013-2014”, trường TH Hải Trạch triển khai tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học” vào ngày 17/01/2014, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian
Nội dung
7h 00’-7h15’
1. Khai mạc.
7h 30’ - 8h30’
2. Phần thi: Trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 3-4-5(vòng 2): Mỗi lớp 05 em làm bài trên trên giấy ( Kiến thức gồm: Toán, Tiếng Việt, Khoa - Sử - Địa (TNXH. HS làm bài tại sân trường.
8h 45’ - 9h30’
3. Phần thi: “Nét chữ - nết người” - Viết chữ đẹp: Học sinh toàn trường tham gia trình bày viết. Học sinh từ khối 1 đến khối 5. Học sinh có thể viết theo kiểu chữ nghiêng hoặc đứng tuỳ chọn.
9h 45’ - 10h20’
4. Vẽ tranh: Mỗi khối lập 2 đội, mỗi đội 4-5 em; các đội trình bày bài vẽ tranh tập thể trên giấy Ao; chất liệu, màu sắc tự chọn. Chủ đề chọn 1 trong 2 nội dung: An toàn giao thông và Ngôi trường mơ ước của em.
13h 30’ - 15h0’
5. Trưng bày gian hàng hội chợ : Mỗi khối lớp chuẩn bị 01 gian hàng trưng bày các sản phẩm: Hình ảnh danh lam thắng cảnh tiêu biểu của quê phương. Sản phẩm địa phương: đặc sản địa phương, sản phẩm, mô hình, dụng cụ của các làng nghề ….
- Mỗi gian hàng cử học sinh làm người thuyết minh, giới thiệu. Các thành viên khác tham gia giao lưu, trao đổi cùng với các khối lớp bạn.
15h 0’ - 16h0’
6. Giao lưu Olimpic Tiếng Anh. Mỗi khối lập 2 đội:
+ Màn chào hỏi: Các đội giới thiệu về các thành viên trong đội, về quê hương, trường lớp...bằng tiếng Anh.
+ Phần thi năng khiếu: Mỗi đội trình bày một tiết mục: hát, kể chuyện, kịch...(bằng tiếng Anh) với nội dung tự chọn (Me and My Friends, Me and My School, Me and My Family và Me and The World Around)..

7. Tổ chức phát thưởng.
19h 00’ - 21h0’
8. Hội diễn Văn nghệ.


                                                                HIỆU TRƯỞNG

Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: