Gửi chúc tâm tình

( Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 - 2)

       Tưởng rằng tôi đã đi xa
Ngờ đâu còn sống -  Khó xa cuộc đời
     Dẫu rằng sức đã kiệt rồi
Vẫn yêu đồng nghiệp - Yêu đời yêu quê

     Yêu ngành y tế - Yêu nghề
Ngày vui kỷ niệm không hề rên la
     Hôm nay trạm xá xã nhà
Đại diện đơn vị đến nhà thăm tôi
     Niềm vui tôi được nhân đôi
Chúc ngày thầy thuốc sáng ngời lương y

Phạm Ba viết thay vợ Phan Thị Tuân


Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: