THẦM LẶNG NGÀNH Y

Thầm lặng, hai tiếng ngành Y 
Từ lúc vào học đến khi ra trường 
Sáng bệnh viện, chiều giảng đường 
Cùng những đêm trực, coi thường tuổi xuân 

Thầm lặng, xin việc gian truân 
Được khi lương lĩnh ... muôn phần gian nan 
Cuộc sống vẫn phải lo toan 
"Miếng cơm manh áo" chu toàn sao đây ! 

Thầm lặng sống, thầm lặng xây 
Ngành Y, hai tiếng từ đây gắn liền 
Phải quên hai chữ "kim tiền" 
Thầm lặng, vun đắp "mẹ hiền" ngành Y 

Thầm lặng, trước những thị phi 
Người đời "ban tặng" ngành Y mỗi ngày 
Thầm lặng, chia sẻ đắng cay 
Tai biến, sai sót ... bị "quây" cả ngành 

Thầm lặng, cả lúc rạng danh 
Bao nhiêu công trạng, ngoài ngành biết chăng ! 
Thầm lặng, trước những khó khăn 
Gồng mình, thầm lặng, mình oằn biết đâu ! 

Thầm lặng, trước những nỗi đau 
Chăm sóc người bệnh khỏi mau, sớm lành 
Thầm lặng, vun những mầm xanh 
Cho cây xã hội thêm cành tốt tươi 

Thầm lặng, khẽ mỉm miệng cười 
Vẫn nghề cao quý, cuộc đời ngành Y ... 

NTA 2/2014 
Bs Nhâm Tuấn Anh


Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: