Thư cảm ơn

Thay mặt BGH trường TH Hải Trạch trân trọng cảm ơn Lãnh đạo xã Hải Trạch, lyhoa.vn, Ban đại diện CMHS, Tập thể Giáo viên, Cha mẹ học sinh, các em học sinh và nhân dân xã nhà đã nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ nhà trường trong suốt thời gian tổ chức “Ngày hội và Hội diễn văn nghệ” của trường, tạo điều kiện tổ chức hoàn thành tốt “Ngày hội học sinh tiểu học trường” đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho các em học sinh.

                   Trân trọng cảm ơn!
                         Hiệu Trưởng
                         Nguyễn Tăng Thái

Sau đây một số nội dung danh sách cá nhân tổ chức ủng hộ, học sinh được nhận hỗ trợ và cơ cấu giải thưởng "Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2013-2014".
                                                                    DANH SÁCH
ỦNG HỘ TẠI “NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC”
                                                Hải Trạch, ngày 18 tháng 01 năm 2014
TT
Họ và tên
Sồ tiền
1
Tập thể CB – GV trường TH Hải Trạch  
1.000.000đ
2
Hội khuyến học xã Hải trạch
200.000đ
3
Anh chị : Long – Tâm
200.000đ
4
Anh chị :Dương – Hoài( HCMHS trường)
100.000đ
5
Anh chị : Phi – Phương
100.000đ
6
Anh chị : Thuần – Hạnh ( Quốc lộ 1)
100.000đ
7
Anh Chị : Luận – Lài ( HCMHS trường)
100.000đ
8
Nhà xe : Nam - Hương
 500.000đ
9
Anh chị : Thuân – Thắm ( Nội Hòa)
100.000đ
10
Anh chị : Khương – Thủy( Nội Hải)
100.000đ
11
Anh chị : Hà – Sỷ ( QL1)
100.000đ
12
Anh chị : Cảnh – Phương :Thượng Hòa
200.000đ
13
Cửa hàng ga : Yên - Thắm
200.000đ
14
Em: Đình Nguyên HS lớp 4A
50.000đ
15
Anh chị : Tấn – Hà (Loa máy)
100.000đ
16
Gia đình Bác Phóoc
500.000đ
17
Em: Khánh Huyền HS lớp 2A
50.000đ
18
Doang nghiệp may: Phú - Hường
100.000đ
19
Anh chị : Phi – Hiền ( QL1)
100.000đ
20
Anh: Nghĩa ( TTVH Huyện)
100.000đ
21
Anh chị : Hoài – Hải
100.000đ
22
Em: Đỗ Mạnh Quân HS lớp 4C
200.000đ
23
Gia Đình : Lý – Thanh ( QL1)
100.000đ
24
Tập Thể Học Sinh Lớp 2C
200.000đ
25
Em: Thành Đạt HS lớp 3A
10.000đ
26
Em: Ngọc Huyền HS lớp 3A
50.000đ
27
Em: Khánh Linh HS lớp 5C
50.000đ
28
Em : Cao Quang Nhất Anh HS lớp 1D
50.000đ
29
 Không tên
20.000đ
     Tổng cộng : 4.730.000 (Bằng chữ: Bốn Triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng chẵn.)

            Ban dại diện CMHS                                   C.T Công đoàn Trường

                    Nguyễn Xuân Yên                                     Nguyễn Thị Phúc Nghĩa
                           DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
                                               NHẬN HỖ TRỢ HỌC TẬP

TT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
SỐ TIỀN
1
Phan Thị Chung
1D
100.000đ
2
Hoàng Thiện Nhân
1C
100.000đ
3
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
1B
100.000đ
4
Phan Thị Khánh Hoài
1A
100.000đ
5
Hoàng Danh Nghĩa
1E
100.000đ
6
Đỗ Quốc Thành
2A
100.000đ
7
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
2B
100.000đ
8
Nguyễn Thị Ánh Ngọc
2C
100.000đ
9
Phan Quyền Anh
2D
100.000đ
10
Phan Thị Thu Trang
2E
100.000đ
11
Nguyễn Thị Hồng Ánh
3A
100.000đ
12
Phan Quốc Bảo
3B
100.000đ
13
Phạm Bảo Phúc
3C
100.000đ
14
Nguyễn Quốc Huy
3E
100.000đ
15
Lê Thị Hà
3D
100.000đ
16
Hồ Thị Kim Oanh
4A
100.000đ
17
Phan Thị Thúy Hằng
4B
100.000đ
18
Huyền Trang
4C
100.000đ
19
Hồ Nam Hoàng
4D
100.000đ
20
Nguyễn Văn Hùng
4E
100.000đ
21
Nguyễn Văn Hậu
5A
100.000đ
22
Võ Thị Thu Hà
5B
100.000đ
23
Nguyễn Duy Hiền
5C
100.000đ
24
Đặng Gia Hiếu
5D
100.000đ
25
Hồ Kim Ánh
5E
100.000đ

Tổng công:      2.500.000 đồng
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         Nguyễn Tăng Thái
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Hoạt động "Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2013-2014"
                                                    Hải Trạch, ngày 18 tháng 01 năm 2014
TT
Nội dung giải
Số lượng giải/khối
Số tiền/giải
Cộng
Trường có 5 khối
Tổng số tiền
Ghi chú
I- Thi Trạng nguyên


1
 Giải nhất:
1
40000
40000


xét cá nhân
trong mỗi khối.


2
Giải nhì:
2
30000
60000


3
Giải ba:
3
20000
60000


4
Giải KK:
6
15000
90000


5
Công nhận học sinh đạt: Bàicó kết quả 5 điểm trở lên.

Cộng
12

250000
5
1250000

II- Viết chữ đẹp

1
 Giải nhất:
1
40000
40000


xét cá nhân
trong mỗi khối.
2
Giải nhì:
2
30000
60000


3
Giải ba:
3
20000
60000


4
Giải KK:
8
15000
120000


Cộng
14

280000
5
1400000

III- Vẽ tranh

1
 Giải nhất:
1
50000
50000


xét mỗi đội
trong mỗi khối.
2
Giải nhì:
1
40000
40000


Cộng
2

90000
5
450000
IV- Olimpic Tiếng Anh

1
 Giải nhất:
1
50000
50000


xét mỗi đội
trong mỗi khối.
2
Giải nhì:
1
40000
40000


Cộng
2

90000
3
270000


A.Cộng phần thi
3370000

V - Trò chơi Kéo co


1
 Giải nhất:
1
50000
50000


xét mỗi đội
trong mỗi khối.

2
Giải nhì:
1
40000
40000


3
Giải ba:
1
30000
30000


4
Giải KK:
2
20000
40000


Cộng
5

160000
5
800000

VI - Trò chơi Lò cò tiếp sức


1
 Giải nhất:
1
50000
50000


xét mỗi đội
trong mỗi khối.
2
Giải nhì:
1
40000
40000


3
Giải ba:
1
30000
30000


4
Giải KK:
2
20000
40000


Cộng
5

160000
3
480000

 Gấy khen
100
2000
200000Cộng
100

200000
1
200000


B.Cộng phần Trò chơi
1480000


Cộng A + B
4850000


Tổng số: Bốn triệu tám trăm năm mươi ngìn đồng.
                                                                                                                   
                                                                                          
Việc sử dụng nguồn ủng hộ:
Được sự bàn bạc thống nhất giữa Ban đại diện CMHS và Công đoàn trường: BTC trích từ quỹ được ủng hộ trong buổi diễn văn nghệ để tặng quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (2.500.000đ) và hỗ trợ một phần các giải thưởng trong hoạt động của Ngày hội (2.350.000đ).
                                                                                                                                      BTC

Liên hệ với Admin QRCode

1 nhận xét:

quangcaoanhduonglh nói...

Nhờ Ad kiểm tra lại danh sách ủng hộ dòng thứ 4 anh chị Dương Hoài ủng hộ 100 000đ mà danh sách chỉ ghi 10 000đ.