Dòng sông quê tôi

Có con sông đã đi vào huyền thoại
Bao đời nay sông trẻ mãi chẳng già
Sông quê tôi chung thủy đến mặn mà
Đổ biển lớn hoà đại dương rộng mở
Sông sinh ra tự bao giờ chẳng nhớ
Suốt chiều dài sông che chở quê tôi
Bao cuộc chiến tranh ở mọi lúc mọi thời
Sông với người cùng đứng lên đánh giặc
Khúc ruột mềm chung đôi miền Nam Bắc
Đất miền Trung cầu nhỏ gác liền nhau
Sông với người luôn có trước có sau
Lý rồi Hoà tựa vai nhau mà gánh
Ấy cho nên mầu mãi cứ trong xanh
Càng đậm đà như tình anh nghĩa chị
Hoà biển lớn sông quê không ngừng nghỉ
Năm tháng dài chỉ nghĩ đến khơi trong
Chúng tôi lớn dần cùng với con song
Có đám bạn cuộc sống phải xa nhà
Vẫn mang theo hơi nước vị mặn mà
Làm hành trang cuộc đời và sự sống
Những khi ấy chúng tôi gọi tên sông
Lý Hoà ơi trong lòng bao lưu luyến !

Nhật nguyễn
Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: