Bài thơ có nhiều cách đọc " Đêm trăng"


Admin bản chất chẳng giỏi thơ văn nhưng mạn phép làm bài thơ ngắn để gửi lòng trước những cảnh vật đẹp giữa đêm trăng thanh bình quê hương, sau khi bài thơ được đưa lên Cộng đồng Lý Hòa facebook thì bài thơ có nhiều biến tấu nhưng vẫn giữ được ý và lời của bài thơ "Đêm trăng"


Sải chân dài lạc lối
Lạc hồn giữa đêm trăng
Phiêu du bồng tiên cảnh
Mộng mơ về tuổi trâu

Mộng mơ về tuổi trâu
Phiêu du bồng tiên cảnh
Lạc hồn giữa đêm trăng
Sải chân dài lạc lối

Phiêu du bồng tiên cảnh
Lạc hồn giữa đêm trăng
Sải chân dài lạc lối
Mộng mơ về tuổi trâu

Giữa đêm trăng lạc hồn
Lạc lối sải chân dài
Bồng phiêu du thiên cảnh
Về tuổi trâu mộng mơ

Mộng mơ về tiên cảnh 
Phiêu du giữa đêm trăng
Lạc hồn dài lạc lối
Sải chân về tuổi trâu

Mộng mơ về tuổi trâu
Sải chân dài lạc lối
Phiêu du bồng tiên cảnh
Lạc hồn giữa đêm trăng

Về tuổi trâu mộng mơ 
Bồng tiên cảnh phiêu du 
Giữa đêm trăng lạc lối 
Dài lạc lối sải chân


Trâu cảnh trăng lạc lối
Dài đêm tiên về tuổi
Mơ bồng giữa sải chân
Lạc hồn  phiêu du mộng

Sải chân dài lạc lối
Mộng mơ về tuổi trâu
Phiêu diêu bồng tiên cảnh
Lạc hồn giữa đêm trăng

Admin cảm ơn tất cả các thành viên Cộng đồng Lý Hòa Facebook
                                                                           Lý Hòa ngày 14/5/2014
                                                                                            Bslyhoa
Xem thêm video cảnh quê hương sáng ngày 15/5/2014

Link YouTube: http://youtu.be/msUIT1MppCQ

Không có nhận xét nào: