Thế trận lòng dân Cự Nẫm

(Cảm nghĩ về một xã anh dũng, kiên cường chống Pháp 1946 -1948: Xã Cự Nẫm huyện Bố trạch – Quảng Bình) 
  Oai hùng tiếng trống ngũ liên
Thanh la, tiếng mõ, kinh hồn khiếp Ta
    Lọt vào địa võng thiên la
Hào sâu, tường đắp, tre làng bủa vây
    Liên thôn, nối xóm chông cài

Chòi cao, vọng gác bố bày khắp nơi
    Tiêu lệnh đã sắp đặt rồi
Bố phòng canh gác: “con ruồi khó qua”*

     Nghĩ sâu, nhận thấy giống sao
Thế trận “Gia trang Chúc” nào nữa đây*

                   ***
Có người hỏi: làm sao được vậy?
Bởi là do dẫn dắt của Đảng ta
Từ tỉnh xuống huyện đến xã nhà
Tuyên truyền dân: muôn người như một
Không gì bằng: Tự do Độc lập
Ta chung tay giữ lấy quê nhà
Cả Cự Nẫm chỉ hát một bài ca:
“Thà chết, quyết không chịu làm nô lệ!”
Lòng yêu nước tự ngàn xưa, thức dậy
Được thổi bùng lên thành ngọn lửa hồng
Đập tan hết: lũ thực dân, phản động
Xứng đáng danh là con Lạc cháu Hồng
*

Những trí tuệ sắc bén được kết tinh**
Kẻ thù nghe Cự Nẫm: lại giật mình“ 
Làng chiến đấu” được công nhận điển hình
Ngọn cờ đầu của trường kỳ Kháng chiến
                     ***
 Những bài ca đã đi vào bất hủ
Luôn nhắc tên đến xã Anh hùng
Cự Nẫm của khúc ruột miền Trung
“Bình Trị Thiên khói lửa” rất hào hùng
Vang vọng xa suốt chiều dài Đất nước


 Chú thích: *Chúc gia trang là một làng gồm 3 thôn trong truyện thủy hử của văn học TQ Tổ chức phòng chống tấn công của Lương sơn bạc rất hiệu quả .
**Huyện ủy Bố trạch đã chỉ đạo: áp dụng phương kế phòng thủ từ sử sách vào thực tế.

31/10/2011

Lưu sinh Nguyễn Chí Đức

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sâu sắc lắm