Thư cảm ơn của Cấp ủy, Chính quyền thôn Nội Hòa

Cấp ủy, Chính quyền thôn Nội Hòa
Kính gửi con em thôn Nội Hòa đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc

Thực hiện chủ trường của Đảng và Nhà nước, tháng 2 năm 2014 Cấp ủy, Chính quyền thôn có liên hệ với con em đang lao động tại Hàn Quốc về việc thôn xây dựng Nhà văn hóa để có nơi sinh hoạt và học tập, quán triệt chủ trương trên Đảng và Chính quyền địa phương giao trách nhiệm cho thôn xây dựng được Nhà văn hóa trong năm 2014.
Qua nhiều lần họp cốt cán thôn tuyên truyền với nhân dân đều đồng tình ủng hộ. Được sự hỗ trợ của Tỉnh, Huyện và UBND xã  và những cá nhân có kinh tế khá, sự đóng góp của các hộ trong toàn thôn và sự giúp đỡ của con em đang lao động ở nước ngoài.  Thôn đã tiến hành san ủi mặt bằng theo diện tích Huyện , xã cấp đã và đang triển khai vận động tiền trong dân.
Ngày 21.6.2014 Cấp ủy, Chính quyền hôn rất phấn khởi  đã nhận được với số tiền 1.000 $  của các cháu ở Hàn Quốc gửi về thôn . Qua trang tin lyhoa.vn  Cấp ủy, Chính quyền  bày tỏ lòng cảm ơn tấm lòng quý giá của các cháu đã giành dụm bớt chi tiêu gom góp lại gửi về xây dựng Nhà văn hóa thôn. Đây là tấm lòng người con xa quê đi kiếm sống nuôi gia đình vẫn nghĩ về thôn vì sự nghiệp cho thế hệ mai sau có được Nhà văn hóa để cộng đồng thôn xóm sinh hoạt và học tập.
Thay mặt Cấp ủy, Chính quyền thôn Nội Hòa kính chúc các cháu mạnh khỏe, lao động , học tập tốt và tuyên truyền vận động anh, em luôn hướng về thôn để xây dựng thôn vững mạnh như các thôn khác.
Chúc các cháu mạnh khỏe, xin cảm ơn./.

                                                 T/M CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN THÔN NỘI HÒA
                                                                              BÍ THƯ
                                                               NGUYỄN VĂN DÒN
Danh sách con em thôn Nội Hòa ở Hàn Quốc ủng hộ

Xem thêm Trình chiếu ảnh Làng Lý Hòa nhìn từ biển.
Link http://youtu.be/qVyB1-I9lso

Không có nhận xét nào: