BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Thursday, July 10, 2014

Ôi cá

Ca Cam
lyhoa
Một video do 탄판옥 con em Lý Hòa  tại Hàn Quốc đang đi biển cho tàu bạn quay lại cảnh làm việc trên tàu và số lượng cá đánh bắt được 900 tấn cá cam. Đây là một lượng cá khủng do 2 tàu vây đánh bắt được. Tuy rất mệt do số lượng cá nhiều nhưng anh em vẫn vui 
Link video:  http://youtu.be/H6iWr2NE1-8

3 comments: