Quyết toán Ngày hội Cộng đồng 2014


Quyết toán thu chi cho cộng đồng Lý Hòa đi tham quan du lịch tổ chức ngày hội cộng đồng. Quyết toán này do kế toán Phan Thị Bích Liên thực hiện, nếu có gì vướng mắc xin ý kiến của mọi người. Vì có nhiều người gửi tiền nhiều lần và lại có người yêu cầu dấu tên nên khi thắc mắc mọi người xem kỷ cho.

Số tiền dưới đây chưa cộng khoản Cộng đồng Lý Hòa Facebook ủng hộ học sinh Tiểu học 22 suất quà trị giá 4.400.000 đồng.
Số tiền đống góp ngoài mục đích tổ chức cho cộng đồng đi chơi còn ủng hộ cho UBND xã 15 cái thùng như vệ sinh ( Duyên Duyên ủng hộ 5 cái) và tặng quà cho học sinh học giỏi
Thay mặt cộng đồng Ad xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm và các thành viên cộng đồng Lý Hòa FacebookNội dung
 Thu
 Nội dung
 Chi


Thu tiền ủng hộ
           19,295,000
Huy Béo
              1,000,000
Yên nhận thăm 27/7
                 900,000


Huy Quạng
                 500,000
Hoa Hồng nhận mua thùng ( 15cx810.000)
           12,150,000


Nhung Hiền
                 500,000
Tiền vận chuyển thùng rác
              1,200,000


Cẩm Thương
                 500,000
Hoa Hồng nhận mua áo(152cx80.000)
           12,160,000


Người dấu tên
              2,115,000
Hoa Hồng nhận mua tượng bác Giáp(16cx50.000)
                 800,000


Bạch bá Toàn
              1,000,000
Hoa Hồng nhận mua quà học sinh giỏi (16ngx100.000)
              1,600,000


Han Trong
                 500,000
Hoa Hồng nhận mua quà trò chơi và túi nilon
                 460,000


Batigol
                 500,000
Hoa Hồng nhận mua mũ(163cx17.000)
              2,771,000


Lan Anh(QL1a)
              4,000,000
Liên mua gà (30kgx105.000)
              3,150,000


Người dấu tên
              1,000,000
Liên mua trứng gà (153cx3700)
                 566,000


Người dấu tên
              1,060,000
Liên mua nếp (76lon x8.500)
                 646,000


Phương Hạc
              1,000,000
Phở(160tôx25.000)
              4,000,000


Người dấu tên
              2,120,000
Nước mía+ phí cầu đường
                 244,000


Cu Hải(QL1a)
              1,000,000
 Liên mua vịt 3 con
                 500,000


Cu Lý(Nội Hải)
              1,000,000
 Liên mua trái cây + hoa
                 400,000


Cooi LE
                 500,000
 Liên mua hộp xốp
                 100,000


Nam My
              1,000,000
 Liên mua giấy ướt 5 hộp
                 100,000


Tiền chú Quý
           10,000,000
 Liên mua giấy khô, pin, gia vị
                 100,000


Tiền A.Huy
              3,640,000
 Thuê xe
              7,500,000


Tiền CĐ góp
22,900,000
 Huy thuê loa máy
              1,500,000


91ng
           18,200,000
 Huy mua bia (7thung x 200.000)
              1,400,000


Trung Hòa
              1,200,000
 Huy mua sữa ( 150 hộp )
                 970,000
Hoa Hồng
              1,800,000
 Huy mua nước lọc ( 8 bình x 15.000)
                 120,000
Thuân
                 700,000
 Huy mua nước C2( 6 thùng x 120.000)
                 720,000
Liên+ Tịnh
              1,000,000
 Thành mua sơn phun+dụng cụ
                 305,000


 Thành trang trí phong màn
                 250,000


 Nhân làm băng rôn
                 600,000


 Nhân mua củi+dầu+bong bóng+ bao bóng
                 160,000


 Yên cắt decal+xăng dầu+ pháo
                 430,000
Tổng thu (I+II+III+IV)
           55,835,000
 Tổng chi 
           55,802,000


 Tồn quỹ
        33,000

Không có nhận xét nào: