Thư ngỏ

Kính gửi : Con em dâu rể thôn Nội Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đang công tác học tập trong và ngoài nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước xây dựng Nông thôn mới với khí thế phấn khởi trên Đảng, Chính Quyền, Mặt Trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn được sự quan tâm hỗ trợ của UBND xã, UBND huyện Bố Trạch và UBND tỉnh Quảng Bình, thôn đã tiến hành xây dựng Nhà văn hóa từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. với sự tham gia đóng góp tích cực của các hộ gia đình trong thôn và sự tham gia đóng góp của con em ở nước ngoài vào công trình văn hóa của nhân dân thôn ta, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho thôn. 
Đến nay Nhà văn hóa thôn ta mới hoàn thành được 60% công trình, Ban công tác Mặt Trận thôn có lời thư ngỏ gửi đến con em dâu rể trong và ngoài nước hãy tham gia dành dụm đóng góp chút tiền gửi về xây dựng Nhà văn hóa thôn Nội Hòa. Đảng, Chính Quyền, Mặt Trận vô cùng biết ơn sự ủng hộ trên để Nhà văn hóa thôn sớm  khánh thành trong năm 2014 theo chỉ tiêu của Xã, Huyện và Tỉnh giao.
Cuối cùng xin chúc con em dâu rể đang sống trong và ngoài nước khỏe mạnh và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn.

                                   T/M BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
                                                        BÍ THƯ

                                               Nguyễn Văn Dòn

Không có nhận xét nào: