BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, November 4, 2014

Sầu Đông

lyhoa
Anh giữ mùa đông mãi trong lòng
Cho hồn giá buốt lúc chờ trông
Và xem mây tím chiều giăng mắc
Nhìn nắng phai dần khi nhớ mong

Anh giữ mùa đông mãi trong anh
Nghe sầu rơi ướt giọt mưa tủi
Chừng nghe hơi thở hòa hơi thở
Lặng lẽ đi tìm khắp lối quanh

Anh giữ mùa đông mãi trong đời
Cho dù cánh gió bạt trùng khơi
Mùa đông em đến tim băng giá
Sưởi ấm hồn anh nát tả tơi./.
           Nhật Nguyễn

No comments:

Post a Comment